Figyelem! Új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatásE-mail

A következ? tanfolyam id?pontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium.

Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és el?leg befizetésével lehet.

 

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési program

Az alapítási és indítási engedély nyilvántartási száma: OKM – 3/190/2008

A továbbképzés célja, hogy a résztvev?k megismerjék a római La Sapienza Egyetem professzor asszonyának Traute Taeschnernek a szakmai vezetésével, az EU Sokrates és Lingua programjainak és más szervezeteknek az anyagi támogatásával létrejött korai nyelvoktatási módszert, a módszer elméleti hátterét és a kutatási eredményeket, valamint a módszer tananyagait. A résztvev?k megtanulják, hogyan használják az 5 év tanításhoz elegend? oktatási anyag (rajzfilm, mini-musical, könyv, munkafüzet) els? szintjét a narratív jelenetekre épül? foglalkozásokon. A továbbképzés elvégzésével a résztvev?k képesek lesznek a módszert eredményesen használni a 3-8 éves korosztály idegennyelv-tanításában (német, angol, francia, olasz, spanyol).

A továbbképzés célcsoportja: óvodapedagógus, tanító, tanár.

Az általános iskola kezd? szakaszában és az óvodában idegen nyelvet tanító pedagógusok, akik szeretnék módszertani ismereteiket b?víteni és érdekl?dnek a korai nyelvoktatás korszer?, az EU több országában sikerrel alkalmazott megközelítése iránt.

A jelentkezés feltételei:

Egyetemi vagy f?iskolai diploma, pedagógus szakképzettség.

 

A továbbképzés végére teljesítend? tartalmi követelmények:

A továbbképzés végére a résztvev?k megismerik a Hocus&Lotus módszer narratív pszichológiában gyökerez? elméleti hátterét, a módszer elméleti alapját képez? ’narratív jelenet’ jelentését és szerepét a nyelvelsajátításban és a módszerrel elérhet? eredményeket. A résztvev?k a továbbképzés végére képesek lesznek a módszer gyakorlati alkalmazására. A módszer elvárásainak megfelel?en tudják alkalmazni a módszer tananyagait és vezetik az idegen nyelvi foglalkozásokat.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellen?rzési módja, az értékelés szempontjai:

A résztvev?k feladatlapon feleletválasztós és nyitott kérdések megválaszolásával adnak számot megszerzett elméleti ismereteikr?l. (Elfogadható 60%-tól.)

A 3-4 oldalas reflexiós levélben a módszer gyakorlatával kapcsolatos élményeiket, véleményüket, tapasztalataikat fogalmazzák meg.

Mikro tanítás a csoportban. Az értékelés szempontjai: a módszer lényegi elemeinek alkalmazása.

Tematika

1. nap:

Bemutatkozás. A trénerek és a résztvev?k bemutatkoznak. A résztvev?k röviden ismertetik tanítási tapasztalatukat és elvárásaikat a kurzussal szemben.

A Hocus&Lotus módszer: a módszer létrejötte, a projekt állomásai és közrem?köd?i, a módszer tananyagainak bemutatása: tanári csomag (tanári kézikönyv, a felkészülést segít? DVD, póló, táska), CD, DVD, dinokönyv, gyermek csomag.

Gyakorlat: Az els? szint els? történetének feldolgozása: az els? szint els? történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelel?en gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az els? szint els? történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, az els? rajzfilm megtekintése.

2. nap:

A módszer pszicholingvisztikai háttere, a narratív ’alakzat’. A feln?ttel együtt végzett ismétl?d? rutin cselekvések hatása a nyelvelsajátítás folyamatára Jerom Bruner elméletében.

A nyelvi progresszió a tananyagokban, a hagyományos tananyagok és a Hocus&Lotus módszer tananyagainak összehasonlítása. Szókincs mennyisége és a morfológiai és szintaktikai sajátosságok.

Gyakorlat: Az els? szint második és harmadik történetének feldolgozása: Az els? szint második történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelel?en gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az els? szint második történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a második rajzfilm megtekintése

Az els? szint harmadik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelel?en gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az els? szint harmadik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a harmadik rajzfilm megtekintése

3. nap

A módszerrel tanító pedagógusok magatartásának vizsgálata, az eredmények bemutatása: az ellen?rz? tanár, a színész tanár és a varázsló tanár.

Az egyes tanári típusok jellemz?inek bemutatása – rövid videó felvételek a tipikus tanári magatartásról. A különböz? típusú tanárok csoportjaiban tanuló gyerekek nyelvi fej?désének alakulása a kutatási eredményekben szerzett adatok alapján.

A gyerekek nyelvi fejl?dése: Kutatási eredmények az els? év végén, 113 gyermek részvételével és a második év végén 100 gyermek részvételével. Az eredmények az egyes életkori csoportok szerint: 4,5,6 évesek. A gyerekek szociális helyzetének hatása az elsajátítás eredményességére.

Gyakorlat: Az els? szint negyedik és ötödik történetének feldolgozása: az els? szint negyedik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelel?en gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az els? szint negyedik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a negyedik rajzfilm megtekintése.

Az els? szint ötödik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelel?en gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az els? szint ötödik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, az ötödik rajzfilm megtekintése

4. nap

A kurzus értékelése írásban kérd?ív kitöltésével. Szóban észrevételek, javaslatok megfogalmazása

Gyakorlat: Mikro tanítás. Minden résztvev? lehet?séget kap, hogy egy jelenet eljátszását önállóan vezesse.

Az els? szint hatodik történetének feldolgozása a narratív megközelítésnek megfelel?en gesztusokkal, mimikával kísért történetmesélés, az els? szint hatodik történetéhez tartozó mini-musical feldolgozása, a hatodik rajzfilm megtekintése

Képzés lezárása

Záróvizsga (írásbeli teszt 1 óra)

Záró visszajelzések

Búcsú

 

Tanfolyam díja és helyszíne:

.

Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és 25 000.- Ft el?leg befizetésével lehet. További információkért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az Ezt a cĂ­met a spamrobotok ellen vĂ©djĂĽk. EngedĂ©lyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen vagy telefonon a 20 3106773 számon.

 

A képzés díja 45 000.- Ft (mentes az adó alól) + 25 000.- Ft a tananyag, amely tartalmazza:

a tanári csomagot, 1 DVD-t és 1 CD-t.

 

Helyszín: Piliscsaba, Iosephinum Kollégium

 

Jelentkezési lap.

 

Min?ségbiztosítás

 

A tanfolyamokon  a résztvev?k által kitöltött min?ségbiztosítási kérd?ívek összegzett eredménye

2012 nov. 17-18, 24-25

A min?ségbiztosítási kérd?íveket feldolgozva elmondható, hogy a résztvev?k a tanfolyam tartalmával, felépítésével és a tanfolyam vezetésével elégedettek voltak. A helyszínt és a felhasznált technikai eszközöket a résztvev?k megfelel?nek találták. Módosítási javaslatok sem a tartalmi, sem a technikai megvalósítással kapcsolatban nem érkeztek.

 

2012. márc. 30-31, ápr. 13-14

A min?ségbiztosítási kérd?íveket feldolgozva elmondható, hogy a résztvev?k a tanfolyam tartalmával, felépítésével és a tanfolyam vezetésével elégedettek voltak. A helyszínt és a felhasznált technikai eszközöket a résztvev?k megfelel?nek találták. Módosítási javaslatok sem a tartalmi, sem a technikai megvalósítással kapcsolatban nem érkeztek.