Nyomtatás

 

Mi ez?

Egy módszer és a hozzá tartozó tananyag 3-8 éves gyerekek idegennyelv-oktatásához. A módszer tananyagait egy nemzetközi munkacsoport fejlesztette Prof. Traute Taeschner a római La Sapiensa egyetem tanára szakmai vezetésével. A projektet anyagilag támogatta az EU Socrates Lingua programja és más szervezetek.

 

Kinek ajánljuk?

Minden óvodás és kisiskolás gyermeknek, tanítóiknak és szüleiknek!

 

Miért ajánljuk?

Mert a kedves figurák – Hocus és Lotus – kalandos történetei remek zenei kísérettel minden gyermek és feln?tt kedvenceivé válnak. A gyermek szeretni fogja a történeteket és a f?h?söket, szeretni fogja a foglalkozásokat, ahol a fantáziája segítségével részesévé válhat a történeteknek, azonosulhat a szerepl?kkel. A mozgás, gesztusok, mimika és az érzelmi köt?dés nagyban segítik a nyelvelsajátítás folyamatát. A rajzfilmek és a zenés hanganyag a CD-n az otthoni, közös családi élményt teszik lehet?vé. Fontos szerepük van az ismétlésben.

 

Mit?l más a Hocus&Lotus módszer?

A tanulás/tanítás nem más, mint közös történetmesélés. A foglalkozásokon a gyerekek és a pedagógus együtt mesélnek. El?ször gesztusok, mimika és a képzel?er? segítségével, majd a történetek zenés Cd-jének a kíséretében, végül pedig a képeskönyvecske segítségével. Az egyes történeteket DVD-n meg is nézhetik a gyerekek akár a foglalkozáson, akár otthon. Az egyes rajzfilmek a gyerekek számára jól ismert helyzeteket dolgoznak fel: Hocus és Lotus kalandjaik során természeti jelenségekkel, kedves állatokkal ismerkednek meg, új barátságokat kötnek, civakodnak és kibékülnek, házat építenek, saraznak vagy éppen táncolnak. A kedves figurák és történetek a gyerekeket érzelmileg is megérintik, így különösen könnyen kerülnek szoros kapcsolatba a történetek szerepl?ivel és az általuk beszélt idegen nyelvvel. A rajzfilmek mindegyike 5 perces.