Nyomtatás

A Hocus és Lotus módszer tökéletesen alkalmazkodik az óvodai és iskolai nyelvoktatás sajátosságaihoz. A foglalkozások akár magasabb csoportlétszám esetén is lehet?séget nyújtanak minden gyermeknek az aktív együttm?ködésre, a módszer alkalmazása esetén nincs szükség egyéb kiegészít? anyagokra, szemléltet? eszközökre, szókártyákra, tárgyakra stb.

A módszer elméleti hátterét és gyakorlati alkalmazásának módját, a foglalkozások ajánlott felépítését az érdekl?d?k tanfolyamainkon ismerhetik meg. Az egyes történetek közvetítésének mikéntjét a módszer lényegi eleminek megismerése után a pedagógus a tanári kézikönyv és oktató DVD segítségével könnyedén elsajátíthatja.

A módszer és tananyagai használhatóak önállóan, vagy kiegészítésként, az órai munka színesítésére. Kétnyelv? program szerint m?köd? óvodáknak és iskoláknak is kiváló, hiszen a kedves történeteket, meséket minden gyermek szívesen hallgatja és meséli. A történetek nyelvi anyaga nagyon jól használható a napi tevékenységek idegen nyelv? szervezés során is.